(pusty) Zamów

Gwarancja

"The best in the City, since 2004"

~Klienci

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI


VF – Polska Distribution Sp. z o. o. (,,VFPD”) udziela gwarancji na wszystkie produkty marki VANS w okresie jednego (1) roku od daty zakupu, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków.

VFPD gwarantuje niniejszym, że wszystkie produkty marki VANS zakupione w autoryzowanym punkcie sprzedaży zostały wyprodukowane z pełnowartościowych materiałów i są wolne od wad wykonania. Ochroną gwarancyjną objęte są towary zakupione w autoryzowanych punktach sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja obejmuje materiał, z którego wykonano produkt, zamki, szwy oraz inne elementy wykończeniowe.

W przypadku ujawnienia się wad produktu przed upływem jednego (1) roku od daty jego zakupu przez Kupującego, VFPD po sprawdzeniu produktu i ustaleniu przyczyn powstania wady dokona wymiany/naprawy produktu w terminie 14 dni od momentu dostarczenia produktu do miejsca zakupu.

Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do żądania naprawienia lub wymiany produktu. Kupujący ma prawo do żądania wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jedynie w przypadku:

  • Dokonania co najmniej trzech napraw, mimo których produkt w dalszym ciągu pozostaje wadliwy;
  • Stwierdzenia przez VFPD wady fabrycznej, niemożliwej do usunięcia.

W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo od dnia wydania nowego produktu, natomiast, gdy dokonano naprawy, w wyniku której wymieniona została tylko pewna część, okres gwarancji rozpoczyna się ponownie tylko dla tej części produktu.

Aby skorzystać z gwarancji Kupujący powinien dostarczyć wadliwy produkt do miejsca, w którym został dokonany zakup. Produkt składany do reklamacji musi być dostarczony w stanie odpowiadającym wymaganiom higienicznym obowiązującym w punktach handlu detalicznego.

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ

- obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji

- obuwie brudne, niewyczyszczone lub niekompletne

- naturalne zużycie obuwia: starcie spodów obuwia, otarcia podeszwy, obicia

- wytarcia wkładek, wyściółek i napiętków

- zagniecenia napiętków, podnosków

- odkształcenia spowodowane dopasowaniem obuwia do stopy

- wygoda obuwia – obuwie źle dopasowane do stopy

- odbarwienia i uszkodzenia butów będące skutkiem przepocenia lub/i przemoczenia

- przemakanie obuwia

- odbarwienia się wnętrza buta

- niewłaściwe użytkowanie

- wady powstałe przez niedostateczną lub niewłaściwą pielęgnację, nieprawidłowe czyszczenie, pranie w pralce

- naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany

- uszkodzenia spowodowane przez użytkownika bądź osoby trzecie

- pękanie materiałów powstające na skutek użytkowania

Na podstawie gwarancji Kupujący nie nabywa żadnych innych praw niż te, które zostały mu wyraźnie przyznane. Odpowiedzialność VFPD z tytułu niniejszej gwarancji obejmuje tylko wady produktu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

VFPD nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu powstałe na skutek działania lub zaniechania użytkownika lub osób trzecich bądź też w wyniku działania siły wyższej.

VFPD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji także wówczas, gdy wada powstanie w wyniku zużycia produktu podczas normalnego użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje wad produktu powstałych z winy użytkownika, modyfikacji produktu lub niewłaściwej konserwacji oraz używania niezgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.Copyright 2004-2012 by Rootstore. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

*Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w salonie Rootstore mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.